Nanotechnologie są one wspaniałe czy niebezpieczne?

16 kwiecien 2015 – w Bibliotece Polskiej w Paryzu odbyła się konferencja Prof. Zbigniewa T. Kuźnickiego pod tytulem: „ Les Nanotechnologies sont-elles extraordinaires ou  dangereuses”   zorganizowana przez SITPF we współpracy z Biblioteka  Polska.

Zbigniew T. Kuźnicki jest profesorem Uniwersytetu w Strasbugu, pracujacym w dziedzinie fizyki i elektroniki ciala stalego. Nanotechnologie dotycza obiektow o wymiarach miliardowej czesci metra lub bardziej wymownie milionowej czesci milimetra.

Lire la suite : Nanotechnologie są one wspaniałe czy niebezpieczne?

Marie Curie - Portrait d'une Femme Engagée

Le 27 février 2015, L’Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais En France a organisée une conférence intitulée "MARIE CURIE - PORTRAIT D'UNE FEMME ENGAGÉE 1914-1918".

Plus de 60 personnes y ont assistées, pour moitié des gens qui sont venus pour la première fois à nos rencontres. La conférence a été présentée par Madame Marie-Noël Himbert, journaliste, auteur d’un livre du même titre et également co- réalisatrice du film sur Marie Curie, diffusé sur France 2 le 11 novembre 2014.

Lire la suite : Marie Curie - Portrait d'une Femme Engagée

KLIMAT – STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ

23 stycznia 2015, w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, miała miejsce interesująca konferencja mgr inż. Lucjana Sobkowiaka, Prezesa SITPF, p.t. „KLIMAT – STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ”, zorganizowana przez SITPF we współpracy ze Stacją Naukową PAN w Paryżu. W konferencji udział m.in. wzięli : prof. Marek Więckowski, Dyrektor SN PAN w Paryżu oraz prof. Piotr Tuchołka, specjalista w dziedzinie klimatologii. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie i wzbudziła żywą dyskusję. Jak zazwyczaj w kwestii przyszłych zmian klimatycznych, opinie były rozbieżne.

Lire la suite : KLIMAT – STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ

„Polska myśl w rozwoju komputerów”

25 marzec 2015 – w Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, odbyła się, zorganizowana przez SITPF we współpracy z PAN, konferencja mgr inż. Elżbiety JEZIERSKIEJ-ZIEMKIEWICZ i mgr inż. Andrzeja ZIEMKIEWICZA pt. „Polska myśl w rozwoju komputerów”.Należy podkreślić, że Państwo Ziemkiewiczowie ukończyli sekcję Maszyn Matematycznych Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, pracowali w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie a w latach 1970-72, w zespole inż. Jacka Karpińskiego uczestniczyli w opracowaniu koncepcji, projektu i uruchomieniu minikomputera K202.

Lire la suite : „Polska myśl w rozwoju komputerów”

Relacja z konferencji: "La révolution numérique en marche"

28 listopada 2014 miała miejsce interesująca konferencja w jezyku francuskim dr inż. Radoslawa Wisniewskiego (zdjęcie obok) p.t. „La révolution numérique en marche”, zorganizowana przez SITPF we współpracy ze Stacją Naukową PAN w Paryżu.

Była ona poprzedzona wręczeniem przez Prezesa SITPF, Lucjana Sobkowiaka, Pani Barbarze Kłosowicz-Krzywickiej, Prezesowi Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi, kwoty 435 € i 100 $ pochodzącej ze zbiórki przy okazji Gali Turnieju Golfowego i przyznanej decyzją Zarządu SITPF na odnowę pomnika Gen. Tadeusza Kościuszki. W podziękowaniu za ten dar, Pani Prezes Barbara Kłosowicz,

Lire la suite : Relacja z konferencji: "La révolution numérique en marche"