WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SITPF

Grudzien 2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SITPF

W sobotę 28 grudnia 2020 o godzinie 14:30 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji.

W związku z pandemią Covid-19 i obowiązkowymi ograniczeniami zdrowotnymi we Francji, Walne Zebranie AITPF 2020 odbyło się zdalnie za pośrednictwem Internetu i aplikacji do wideokonferencji MEET, a głosowanie odbyło się przez „podniesienie ręki”. Po zatwierdzeniu protokołu z WZ 2019 r. zostały przedstawione i poddane pod głosowanie sprawozdania prezesa, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej. Po udzieleniu Prezesowi i Zarządowi absolutorium za rok 2020, Walne Zebranie przystąpiło do wyborów Prezesa i członków Zarządu na kadencję 2021-2023.

Pani Krystyna Liziard została jednogłośnie wybrana na nowego Prezesa stowarzyszenia. Walne Zebranie wybrało również członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Władze SITPF na kadencję 2021-2023:

Prezes                         - mgr inż. Krystyna Liziard
Wiceprezes                 - mgr inż. Janusz Ptak
Sekretarz                    - dr Radosław Wiśniewski
Z-ca Sekretarza           - dr inż. Michal Szczepański
Skarbnik                      - dr Ewelina Wachnicka
Prezes Honorowy       - mgr inż. Lucjan Sobkowiak
Czlonkowie Zarządu   - mgr inż. Maria Bonikowska, mgr inż. Andrzej Farnik, mgr inż. Katarzyna Marucha, dr hab. inż. Jerzy Nizinski, dr Jan Suski

Komunikat prasowy

Samochód Elektryczny w Świetle jego Cyklu Życia i Śladu CO2

Styczen 2021

28. stycznia 2021    KONFERENCJA SITPF

Rejestracja do konferencji : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Link do konferencji : https://meet.google.com/fyy-uguv-mdm

Prezentacja                          Chat konferencji                            Artykul Krystyny Liziard 

 

Konferencja 5 G

29. pazdziernik 2020 18h00

Visio-conférence AITPF "5G - technologie du futur"

Rémi THOMAS

Dyrektor projektu NGMN.

Stowarzyszenie Next Generation Mobile Networks (NGMN) jest zrzeszeniem operatorów telefonii komórkowej, sprzedawców, producentów i instytutów badawczych.

Jego celem jest zapewnienie pomyślnego komercyjnego uruchomienia przyszłych mobilnych sieci szerokopasmowych poprzez mapę drogową technologii i przyjazne testy dla użytkowników.

Konferencja w jezyku francuskim przez Internet.

RAPPEL ET INFORMATION CI-DESSOUS CONCERNANT LE MODE OPERATOIRE POUR PARTICIPER A CETTE CONFERENCE LE 29 OCTOBRE 2020.

1) en France, composer le n°
+33 1 53 55 83 90
en Pologne composer le n°
+48 22 512 39 45 et code 153558390#

2) activer le lien

depuis INTERNET : https://coopnet.multimedia-conference.orange-business.com/?c=C3nRNnnHTTacEhhI

et saisir votre identité.

 

 

Résumé de la visio-conférence de M. Rémi THOMAS: Orange 5G Vision

Les  travaux  scientifiques  sur  la  technologie  5G  ont  commencé  en  2012  et  sont les  résultats  de recherches au niveau mondial. Les besoins croissants en débit et en volumétrie de données sont à l’origine de la 5G. Un résultat structurant de ces travaux est la normalisation 3GPP de la 5G, normalisation  disponible  pour  l’ensemble  des  acteurs   des   télécommunications   régulateurs, opérateurs, et industriels.[...]

Accéder à l'article en version française:

Rédigé par Radoslaw Wisniewski (AITPF)

Lire la suite : Résumé de la visio-conférence de M. Rémi THOMAS: Orange 5G Vision

Konferencja E-commerce

24 septembre 2020 19h30

Visio-conférence AITPF "E-commerce en Europe et aux Etats Uni - opportunités et menaces"

Renata Mrozowicz-CABAS

Professeur Adjoint et Chargée de cours en France à l’Université Paris 8, Institut de Technologie et à Packaging School de la Clemson University aux Etats-Unis. Elle enseigne le Web Marketing stratégique, la Stratégie de l’entreprise, l’E-commerce et la Sociologie de la consommation, écrit des articles scientifiques et collabore avec des spécialistes.

La conférence sera consacrée aux sujets de la domination des méthodes de surveillance des consommateurs online par le e-commerce et les Gafam. Qu’est-ce que le e-commerce ? Qui sont les Gafam ? Pourquoi et dans quel objectif les algorithmes se logent-ils au cœur même de notre navigation sur Internet ? A l’heure des big data, des menaces et des opportunités apparaissent dans le monde des nouvelles technologies.

Conférence en français par internet et l'application MEET.