Relacja z konferencji: "La révolution numérique en marche"

28 listopada 2014 miała miejsce interesująca konferencja w jezyku francuskim dr inż. Radoslawa Wisniewskiego (zdjęcie obok) p.t. „La révolution numérique en marche”, zorganizowana przez SITPF we współpracy ze Stacją Naukową PAN w Paryżu.

Była ona poprzedzona wręczeniem przez Prezesa SITPF, Lucjana Sobkowiaka, Pani Barbarze Kłosowicz-Krzywickiej, Prezesowi Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi, kwoty 435 € i 100 $ pochodzącej ze zbiórki przy okazji Gali Turnieju Golfowego i przyznanej decyzją Zarządu SITPF na odnowę pomnika Gen. Tadeusza Kościuszki. W podziękowaniu za ten dar, Pani Prezes Barbara Kłosowicz,

przekazała dla SITPF, gipsową kopię medalionu z podobizną Generała, wykonaną przez Musée d’Angers.

Konferencja była także okazją do zaprezentowania przez nowego Dyrektora Stacji PAN w Paryżu, Prof. Marka Więckowskiego, profilu działań Stacji na najbliższe lata. Interesujący temat konferencji, ściągnął nadzwyczaj szeroką publikę, zarówno członków jak i sympatyków SITPF. Prelegent przedstawił 3 najbardziej popularne zastosowania techniki cyfrowej: TV cyfrowa, smartphone i aparat fotograficzny, omówił elementy konstytucyjne a także przedstawił przyszłe wyzwania, w szczególności w dziedzinie szerokiego nauczania (system MOOC) i przyszłego zarządzania przesiębiorstw. Wspomniał również o aspekcie cyber-kriminalistyki, związanej z « rewolucją cyfrową »