Gaz Łupkowy

Gaz de schiste (gaz Łupkowy) - w dniu 6 grudnia 2013, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, Pan Patrice Geoffron, profesor Universytetu Paris-Dauphine, Dyrektor LED-CGEMP (Laboratoire d’Economie de Dauphine et Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières)

przedstawił nam konferencję dotyczącą gazu łupkowego, dzisiaj nazywanego „gazem niekonvencjonalnym”. Przypomniał On, że aktualnie jedynie Stany Zjednoczone wydobywają i handlują gazem (methanem) łupkowym już od 12 lat.
Doświadczenia dotyczące exploatacji gazu łupkowego bazowane sa wyłącznie na Ameryce Pȯłnocnej. Jedyny proces, ktȯry pozwoli wydoby ten gaz z warstw geologicznych nieprzepuszczalnych (szczelnych) w głebokich podziemiach ponad 3000 m polega na technice ich rozbicia hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem. Ten proces jest narazie zabroniony do zastosowania we Francji.
Prȯby wydobycia tego gazu łupkowego w Polsce okazały się dzisiaj dość pozytywne i zachecające do przystąpienia do wydobycia jego w sposȯb już przemysłowy i począwszy od 2014 roku. Polska być może stanie się pierwszym krajem w Europie wydobywającym i handlującym gazem łupkowym. Miejmy nadzieję i przekonanie, że natura na tym nie ucierpi.

Opracował : Lucjan Sobkowiak