Studium nad następcą Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC - „Future Circular Collider”

Piątek 24 luty 2017 r. - w Stacji Naukowej PAN w Paryżu miała miejsce bardzo ciekawa konferencja mgr inż. Janusza Rodziewicza, członka SITPF, obecnie inżyniera w CERN*, nt. Studium nad następcą Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC)** projekt „Future Circular Collider” (FCC).
Koncepcja FCC jest jednym z możliwych następców Large Hadron Collider, tzw. Studium EuroCirCol. Studium to jest odpowiedzią na rekomendację uaktualnionej Europejskiej Strategii Fizyki Cząstek dotyczącej okresu „po – LHC”.
Kol. J.Rodziewicz, przedstawił CERN i jego historię, nawiązując do kierunku aktualnie prowadzonych experymentów, jak i tych planowanych w bliskiej przyszłości.

Osiągnięcia te są możliwe dzięki imponującym inwestycjom w CERN. Inwestycje te owocują również w wielu aspektach, takich jak: atrakcyjność rynkowa firm współpracujących z CERN, udostępnienie nowych technologii społeczeństwu, zyski dla światowej nauki — publikacje naukowe, umożliwienie młodym naukowcom zwiększenia ich kapitału badawczego, upowszechnianie w społeczeństwie zainteresowania i kultury naukowej. Międzynarodowy personel (głównie z krajów UE) pracuje przy eksperymentach i utrzymaniu kompleksu akceleratorów.
CERN konsekwentnie buduje coraz to większe maszyny. Budowa kolejnego 100-kilometrowego akceleratora kołowego – FCC jest aktualnie studiowana. W wersji zderzacza hadronów będzie on w stanie osiągnąć energie kolizji sięgające 100 TeV. Do takiej realizacji jest niezbędny postęp poszczególnych technologii: nadprzewodzących elektromagnesów utrzymu-jących pole do 16 T (tesla), nowych materiałów nadprzewodzących, systemów kriogenicznych na wielką skalę, sprawności energetycznej urządzeń, bezpieczeństwa i niezawodności oraz mocy obliczeniowej systemów rozrzuconych po całym świecie. Ten akcelerator ma być współpracą na światową skale. Decyzja o budowie FCC zależy w znacznej mierze od aktualnych osiągnięć LHC. FCC będzie się charakteryzował znaczenie większym potencjałem odkryć naukowych.
(*) Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, założony w 1954 przez 12 krajów europejskich. Polska była pierw-szym krajem członkowskim organizacji wywodzącym się z „bloku wschodniego”. (**) Flagowa maszyna CERN-u Large Hadron Collider Oprac. K.Liziard/J.Rodziewicz