„Polska myśl w rozwoju komputerów”

25 marzec 2015 – w Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, odbyła się, zorganizowana przez SITPF we współpracy z PAN, konferencja mgr inż. Elżbiety JEZIERSKIEJ-ZIEMKIEWICZ i mgr inż. Andrzeja ZIEMKIEWICZA pt. „Polska myśl w rozwoju komputerów”.Należy podkreślić, że Państwo Ziemkiewiczowie ukończyli sekcję Maszyn Matematycznych Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, pracowali w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie a w latach 1970-72, w zespole inż. Jacka Karpińskiego uczestniczyli w opracowaniu koncepcji, projektu i uruchomieniu minikomputera K202.

Od 1988 roku we Francji przez wiele lat pracowali we francuskiej firmie BULL. Oprócz prezentacji historii rozwoju komputerów i wkładu polskich inżynierów w rozwój technologii komputerowej, w której skonstruowany przez zespół inż. Karpińskiego minikomputer K202 przewyższał nawet późniejsze komputery zachodnie, prelegenci zaprezentowali bardzo ciekawy film o inżynierze Jacku Karpińskim, pt. Co się stało z polskim „Bill Gats’em”?, przedstawiający smutne losy polskiej myśli technicznej i polskich wynalazców.