Antropocen

Pazdziernik 2021

Wideo-konferencja SITPF

Ryzyko epidemiologiczne w Epoce Czlowieka, Antropocenie

28. pazdziernika 2021 o godz. 19:00

„Z ekologicznego punktu widzenia Antropocen to przede wszystkim globalne przekształcanie nisz ekosystemowych w socjo-ekosystemowe i towarzyszący temu proces ujednolicania ich składu gatunkowego. Konsekwencją jest galopujący spadek bioróżnorodności oraz likwidowanie barier ekologicznych. Jeśli dodamy do tego obrazu nasze usieciowenie transportowe i skrócenie dystansu geograficznego – niestety, tworzymy idealne warunki budujące ryzyko powstawania i szybkiego, globalnego rozprzestrzeniania chorób.”

Dr Aneta Afelt jest uczestnikiem międzynarodowych projektów z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Banku Światowego. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu danych o środowisku, epidemiologii i geografii zdrowia. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2019 roku gości w grupie badawczej Espace-DEV w Montpellier (France), której obszarem badań jest modelowanie nisz socjoekologicznych.

Więcej o temacie oraz o dorobku naukowym dr Anety Afelt w zalączonym dokumencie.

Link Zoom do udziału w Video-Konferencji :   https://us02web.zoom.us/j/87425981216?pwd=dTNuWTJ3M08vbVJBTWJGMFJOdnBsQT09

www.sitpf.fr

Facebook : Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France