Walne Zebranie EFPSNT i konferecja w Wilnie

Wrzesien 2019


11.10.2019   Walne Zebranie EFPSNT


W dn. 11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych.

W tym samym dniu, po południu, z okazji 15-lecia założenia Federacji odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości” (udział w konferencji tylko po uprzedniej rejestracji).

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) – federacja polonijnych stowarzyszeń zajmujących się kwestiami nauki i techniki, prowadzących działalność w państwach europejskich. Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne. Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

VPI - Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii
SITPF - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
ZFPITN - Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech
STPwWB - Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
STIPL – Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie;
SNPL – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy