WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SITPF

Grudzien 2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SITPF

W sobotę 28 grudnia 2020 o godzinie 14:30 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji.

W związku z pandemią Covid-19 i obowiązkowymi ograniczeniami zdrowotnymi we Francji, Walne Zebranie AITPF 2020 odbyło się zdalnie za pośrednictwem Internetu i aplikacji do wideokonferencji MEET, a głosowanie odbyło się przez „podniesienie ręki”. Po zatwierdzeniu protokołu z WZ 2019 r. zostały przedstawione i poddane pod głosowanie sprawozdania prezesa, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej. Po udzieleniu Prezesowi i Zarządowi absolutorium za rok 2020, Walne Zebranie przystąpiło do wyborów Prezesa i członków Zarządu na kadencję 2021-2023.

Pani Krystyna Liziard została jednogłośnie wybrana na nowego Prezesa stowarzyszenia. Walne Zebranie wybrało również członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Władze SITPF na kadencję 2021-2023:

Prezes                         - mgr inż. Krystyna Liziard
Wiceprezes                 - mgr inż. Janusz Ptak
Sekretarz                    - dr Radosław Wiśniewski
Z-ca Sekretarza           - dr inż. Michal Szczepański
Skarbnik                      - dr Ewelina Wachnicka
Prezes Honorowy       - mgr inż. Lucjan Sobkowiak
Czlonkowie Zarządu   - mgr inż. Maria Bonikowska, mgr inż. Andrzej Farnik, mgr inż. Katarzyna Marucha, dr hab. inż. Jerzy Nizinski, dr Jan Suski

Komunikat prasowy