Transformacja energetyczna - mobilność wodorowa

Kwiecien 2021

8.04.2021 godz. 19:00 CET (czas letni !)

Wideo-konferencja SITPF

Transformacja energetyczna skupia się na rozwoju i optymalizacji niskoemisyjnych źródeł energii. Jest to przede wszystkim związane zobowiązaniami podejmowanymi przez Państwa oraz gałęzie przemysłu (np. naftowego) w zakresie ograniczenia emisji, aby chronić naszą planetę przed nieodwracalnymi zmianami klimatu. Wodór pełni specyficzną rolę w transformacji energetycznej – umożliwia dekarbonizację min. transportu. Mobilność wodorowa dla samochodów osobowych, ciężarowych, transportu publicznego, pociągów czy też nawet samolotów to na szeroką skalę wciąż temat przyszłości, ale niektóre kraje już rozpoczęły podążać tą scieżką. Wyzwaniem pozostaje również produkcja “zielonego wodoru”. W czasie konferencji postaramy się przybliżyć temat roli wodoru w transformacji energetycznej oraz rozwiązań w zakresie mobilności wodorowej – tych istniejących jak i przyszłych. 

Maria Bonikowska jest absolwentką AGH w Krakowie, gdzie ukończyła inżynierię chemiczną. W 2000 r. rozpoczęła pracę w Air Liquid w Polsce, uruchamiając jednostki rozdziału powietrza w ówczesnej Hucie Katowice i Hucie Sedzimira. Następnym wyzwaniem było wprowadzanie na rynek polski gazów specjalnych dla laboratoriów a następnie projekt inwestycyjny Air Liquid produkcji przemysłowej na północy Polski. W latach 2011-14 pracowała w siedzibie Air Liquid w Paryżu gdzie uczestniczyła w budowaniu strategii, przygotowania i wdrożenia jej w zakresie produktów i usług dla przymysłu wydobywczego offshore. Z koleji po trzech latach pracy w Houston (Texas) i rozwijaniu rynku na kontynencie amerykańskim, Maria Bonikowska ze swojej siedziby w Aberdeen (Szkocja) na stanowisku General Manager of the Maritime Energy - Group zarządza dzisiaj strukturą z zespołami w Brazylii, USA, Nigerii, Emiratach, Kuala Lumpur a w jej sklad wchodzi grupa spółek Air Liquide dostarczajacych gazy specjalne do prac na dnie mórz i oceanów. Zagadnienia związane z produkcją gazów m.in. takich jak wodór a obecnie wodór „zielony” są jej dobrze znane.

Rejestracja do konferencji : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Link do konferencji na ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/86902236823?pwd=MHE5M3ZpWElLN1lNN2hoMHhNaE84UT09

ID de réunion : 869 0223 6823 Code secret : 688126 (wymagane w pewnych konfiguracjach komputerowych)

 

 

Procesy wewnątrz Ziemi a klimat

Luty 2021

25.02.2021 godz. 19:00

Wideo-konferencja SITPF

Rejestracja do konferencji : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Link do konferencji na ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/84609424698?pwd=RmF6VWlramt5UTAvdFFtNGVnNVRKUT09

ID de réunion : 846 0942 4698

Code secret : 030769

Samochód Elektryczny w Świetle jego Cyklu Życia i Śladu CO2

Styczen 2021

28. stycznia 2021    KONFERENCJA SITPF

Rejestracja do konferencji : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Link do konferencji : https://meet.google.com/fyy-uguv-mdm

Prezentacja                          Chat konferencji   

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SITPF

Grudzien 2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SITPF

W sobotę 28 grudnia 2020 o godzinie 14:30 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji.

W związku z pandemią Covid-19 i obowiązkowymi ograniczeniami zdrowotnymi we Francji, Walne Zebranie AITPF 2020 odbyło się zdalnie za pośrednictwem Internetu i aplikacji do wideokonferencji MEET, a głosowanie odbyło się przez „podniesienie ręki”. Po zatwierdzeniu protokołu z WZ 2019 r. zostały przedstawione i poddane pod głosowanie sprawozdania prezesa, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej. Po udzieleniu Prezesowi i Zarządowi absolutorium za rok 2020, Walne Zebranie przystąpiło do wyborów Prezesa i członków Zarządu na kadencję 2021-2023.

Pani Krystyna Liziard została jednogłośnie wybrana na nowego Prezesa stowarzyszenia. Walne Zebranie wybrało również członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Władze SITPF na kadencję 2021-2023:

Prezes                         - mgr inż. Krystyna Liziard
Wiceprezes                 - mgr inż. Janusz Ptak
Sekretarz                    - dr Radosław Wiśniewski
Z-ca Sekretarza           - dr inż. Michal Szczepański
Skarbnik                      - dr Ewelina Wachnicka
Prezes Honorowy       - mgr inż. Lucjan Sobkowiak
Czlonkowie Zarządu   - mgr inż. Maria Bonikowska, mgr inż. Andrzej Farnik, mgr inż. Katarzyna Marucha, dr hab. inż. Jerzy Nizinski, dr Jan Suski

Komunikat prasowy

Résumé de la visio-conférence de M. Rémi THOMAS: Orange 5G Vision

Les  travaux  scientifiques  sur  la  technologie  5G  ont  commencé  en  2012  et  sont les  résultats  de recherches au niveau mondial. Les besoins croissants en débit et en volumétrie de données sont à l’origine de la 5G. Un résultat structurant de ces travaux est la normalisation 3GPP de la 5G, normalisation  disponible  pour  l’ensemble  des  acteurs   des   télécommunications   régulateurs, opérateurs, et industriels.[...]

Accéder à l'article en version française:

Rédigé par Radoslaw Wisniewski (AITPF)

Lire la suite : Résumé de la visio-conférence de M. Rémi THOMAS: Orange 5G Vision