Géotechnique au service des chantiers du Grand Paris

Maj 2021

6.05.2021 godz. 19:00 CET (czas letni !)

Wideo-konferencja SITPF en langue française

"Les autoroutes, vous les empruntez presque quotidiennement, le TGV, vous l'utilisez fréquemment, le tunnel sous le Mont Blanc vous le connaissez certainement, les grandes tours de bureaux à la Défense vous les regardez jalousement, le pont de Normandie vous le situez facilement, toutes ces réalisations d'ingénierie et bien d'autres n'auraient pas été possibles sans d'études géotechniques préalables.

Venez écouter la Visioconférence de Zbigniew Bieske, l'expert du domaine reconnu en France et à l'étranger, qui tâchera de nous démontrer l'importance cruciale de la science géotechnique dans le BTP et notamment sans laquelle de nombreux chantiers du Grand Paris n'auraient pas vu le jour"

Zbigniew Georges BIESKE – diplômé en géologie d’ingénieur et d’hydrogéologie de l’université de Varsovie (Institut de géotechnique et d’hydrogéologie - équivalent en France à l’I.S.T.G. de Grenoble).

Expert en géotechnique et travaux spéciaux dans le BTP chez EGIS, filiale de la Caisse des Dépôts et de Consignation.

Depuis 40 ans, réalisation de nombreux projets en France et à l’étranger en qualité d’expert et de manager tels que :

  • Calais Port 2015
  • Elargissement de l’autoroute A11 à Angers
  • Gare souterraine RER « E » à la porte Maillot
  • Projets ferroviaires et autoroutiers en Pologne, Ukraine, Russie et Roumanie
  • Mise en place d’un laboratoire géotechnique et hydrogéologique en Algérie
  • 4 années de travaux au sein de l’Institut de Recherche en Hydrologie et Hydrogéologie à Falenty (banlieue de Varsovie)

Tout récemment, une participation très active aux études géotechniques d’importants chantiers du Grand Paris et de sécurisation du sous-sol de plusieurs grands postes de transformation d’électricité RTE.

Rejestracja do konferencji : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Link do konferencji na ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/86902236823?pwd=MHE5M3ZpWElLN1lNN2hoMHhNaE84UT09

ID de réunion : 890 6310 0225

Code secret : 242390 (wymagane w pewnych konfiguracjach komputerowych)

 Article de Radoslaw Wisniewski

Transformacja energetyczna - mobilność wodorowa

Kwiecien 2021

8.04.2021 godz. 19:00 CET (czas letni !)

Wideo-konferencja SITPF

Transformacja energetyczna skupia się na rozwoju i optymalizacji niskoemisyjnych źródeł energii. Jest to przede wszystkim związane zobowiązaniami podejmowanymi przez Państwa oraz gałęzie przemysłu (np. naftowego) w zakresie ograniczenia emisji, aby chronić naszą planetę przed nieodwracalnymi zmianami klimatu. Wodór pełni specyficzną rolę w transformacji energetycznej – umożliwia dekarbonizację min. transportu. Mobilność wodorowa dla samochodów osobowych, ciężarowych, transportu publicznego, pociągów czy też nawet samolotów to na szeroką skalę wciąż temat przyszłości, ale niektóre kraje już rozpoczęły podążać tą scieżką. Wyzwaniem pozostaje również produkcja “zielonego wodoru”. W czasie konferencji postaramy się przybliżyć temat roli wodoru w transformacji energetycznej oraz rozwiązań w zakresie mobilności wodorowej – tych istniejących jak i przyszłych. 

Maria Bonikowska jest absolwentką AGH w Krakowie, gdzie ukończyła inżynierię chemiczną. W 2000 r. rozpoczęła pracę w Air Liquid w Polsce, uruchamiając jednostki rozdziału powietrza w ówczesnej Hucie Katowice i Hucie Sedzimira. Następnym wyzwaniem było wprowadzanie na rynek polski gazów specjalnych dla laboratoriów a następnie projekt inwestycyjny Air Liquid produkcji przemysłowej na północy Polski. W latach 2011-14 pracowała w siedzibie Air Liquid w Paryżu gdzie uczestniczyła w budowaniu strategii, przygotowania i wdrożenia jej w zakresie produktów i usług dla przymysłu wydobywczego offshore. Z koleji po trzech latach pracy w Houston (Texas) i rozwijaniu rynku na kontynencie amerykańskim, Maria Bonikowska ze swojej siedziby w Aberdeen (Szkocja) na stanowisku General Manager of the Maritime Energy - Group zarządza dzisiaj strukturą z zespołami w Brazylii, USA, Nigerii, Emiratach, Kuala Lumpur a w jej sklad wchodzi grupa spółek Air Liquide dostarczajacych gazy specjalne do prac na dnie mórz i oceanów. Zagadnienia związane z produkcją gazów m.in. takich jak wodór a obecnie wodór „zielony” są jej dobrze znane.

Rejestracja do konferencji : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Link do konferencji na ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/86902236823?pwd=MHE5M3ZpWElLN1lNN2hoMHhNaE84UT09

ID de réunion : 869 0223 6823 Code secret : 688126 (wymagane w pewnych konfiguracjach komputerowych)

 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SITPF

Grudzien 2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SITPF

W sobotę 28 grudnia 2020 o godzinie 14:30 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji.

W związku z pandemią Covid-19 i obowiązkowymi ograniczeniami zdrowotnymi we Francji, Walne Zebranie AITPF 2020 odbyło się zdalnie za pośrednictwem Internetu i aplikacji do wideokonferencji MEET, a głosowanie odbyło się przez „podniesienie ręki”. Po zatwierdzeniu protokołu z WZ 2019 r. zostały przedstawione i poddane pod głosowanie sprawozdania prezesa, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej. Po udzieleniu Prezesowi i Zarządowi absolutorium za rok 2020, Walne Zebranie przystąpiło do wyborów Prezesa i członków Zarządu na kadencję 2021-2023.

Pani Krystyna Liziard została jednogłośnie wybrana na nowego Prezesa stowarzyszenia. Walne Zebranie wybrało również członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Władze SITPF na kadencję 2021-2023:

Prezes                         - mgr inż. Krystyna Liziard
Wiceprezes                 - mgr inż. Janusz Ptak
Sekretarz                    - dr Radosław Wiśniewski
Z-ca Sekretarza           - dr inż. Michal Szczepański
Skarbnik                      - dr Ewelina Wachnicka
Prezes Honorowy       - mgr inż. Lucjan Sobkowiak
Czlonkowie Zarządu   - mgr inż. Maria Bonikowska, mgr inż. Andrzej Farnik, mgr inż. Katarzyna Marucha, dr hab. inż. Jerzy Nizinski, dr Jan Suski

Komunikat prasowy

Procesy wewnątrz Ziemi a klimat

Luty 2021

25.02.2021 godz. 19:00

Wideo-konferencja SITPF

Rejestracja do konferencji : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Link do konferencji na ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/84609424698?pwd=RmF6VWlramt5UTAvdFFtNGVnNVRKUT09

ID de réunion : 846 0942 4698

Code secret : 030769

Samochód Elektryczny w Świetle jego Cyklu Życia i Śladu CO2

Styczen 2021

28. stycznia 2021    KONFERENCJA SITPF

Rejestracja do konferencji : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Link do konferencji : https://meet.google.com/fyy-uguv-mdm

Prezentacja                          Chat konferencji                            Artykul Krystyny Liziard