Jubileusz 100-lecia i związane z nim uroczystości

Główne uroczystości miały miejsce w dniu 13. października br. w salonach Ambasady RP we Francji. Po przywitaniu gości przez Prezesa Lucjana Sobkowiaka, słowo wstępne wygłosił J.E. Ambasador RP we Francji Pan Tomasz Młynarski. W referacie inauguracyjnym Kol. Lucjan Sobkowiak przedstawił szczgółowo historię SITPF. Gratulacje w imieniu FSNT NOT złożyła Pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny a w imieniu wyższych uczelni adresy odczytali: prof. Jerzy Lis (prorektor AGH) i prof. Jacek Lamperski (prorektor Politechniki Wrocławskiej). W sesji popołudniowej rozpoczętej poematem napisanym specjalnie na tą uroczystość i wygłoszonym przez jego autorkę Panią Agatę Kalinowską-Bouvy i następnie poprowadzonej przez Kol. Janusza Ptaka, została wręczona Złota Odznaka SITPF zasłużonym i wieloletnim członkom naszego Stowarzyszenia oraz prezesom organizacji i stowarzyszeń technicznych, z którymi SITPF współpracuje od wielu lat, za ich wkład w promocję polskiej myśli technicznej na świecie.

Natomiast wszyscy uczestnicy Jubileuszu otrzymali Broszurę 100 lecia SITPF oraz pamiątkowe medale i odznakę projektu Kol. Janusza Ptaka. Nie odbyło się także bez gratulacji i wręczenia upominków okolicznościowych od przybyłych gości. W godzinach wieczornych uczestnicy Jubileuszu mieli możność wysłuchać koncertu w wykonaniu Joanny Kozielskiej (harfa) i David’a Philippe’a (flet) i uczestniczyć w doskonałym bufecie.

Drugi dzień, 14. października, w Bibliotece Polskiej w Paryżu, poświęcony był seminarium zatytułowanemu „4.0 rewolucja przemysłowa”, w którym wygłoszono 10 referatów na współczesne tematy a m.in. „Nowe materiały i technologie XXI wieku”, „Nanotechnologie”, „Wybrane kierunki rozwoju inżynierskiego 4.0 rewolucji przemysłowej”, „4.0 rewolucja przemysłowa a ekologia i meteorologia”, „CAD – towards a digital Twin technology”, Przedmioty IoT” oraz wernisażowi wystawy « 100 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Polskich we Francji » obrazującej nie tylko 100 lat działalności SITPF ale także prezentującej sylwetki polskich inżynierów i ich wkład w rozwój gospodarczy Europy i świata. Natomiast wieczorem, dzięki uprzejmości Pana Jean-Pierre Leleux, senatora Alpes Maritimes i zarazem Przewodniczącego Grupy Międzyparlamentarnej Francusko-Polskiej, uczestniczy Jubileuszu zostali przyjęci uroczystą Galą w salonie Boffrand Pałacu Luksemburskiego, będącego siedzibą Senatu Francji. Doskonalym daniom towarzyszyła deklamacja poezji Antoine de Saint-Exupéry, Gabrieli Zapolskiej, Wisławy Szymborskiej i Jean de La Fontaine’a w wykonaniu Pani Elżbiety Virol. Na koniec zaśpiewano „Sto lat”. Uroczystości Jubileuszu, zakończyły się uroczystą mszą św. w intencji zmarłych polskich inżynierów we Francji i na świecie, koncelebrowaną przez Rektora PMK we Francji, ks. Bogusława Brzysia, w polskim kościele pw. NMP w Paryżu.

Jubileuszowi towarzyszył VI Polonijny Turniej Golfowy o Jubileuszowy Puchar SITPF, który został rozegrany w dniach 9-12 października na polach golfowych pod Paryżem. Uczestnicy turnieju mieli możliwość wykazać swoje umiejętności na zaprojektowanym w roku 2009 przez Arnolda Palmera polu Vignoly na GOLF CRECY LA CHAPELLE, oraz na jednym z najstarszych i najpiękniejszych pól golfowych w regionie paryskim na GOLF OZOIR LA FERRIERE. W sumie w turnieju udział wzięło 17 osób z Francji, Polski, Niemiec i USA, główne nagrody zdobyli Maja Sternal (Niemcy) wśród Pań i Andrzej Mardula (Francja) wśród Panów. Kol. Marianna Rebouillat wygrała konkurs na najdłuższy
„drive” wśród Pań a podobną nagrodę wśród Panów zdobył Pascal Liziard. Turniej zakończyła wspólna z uczestnikami Walnego Zebrania EFPSNT i gośćmi z FSNT NOT z Polski, kolacja w „Bistrot Parisien” na statku i wieczorny rejs po Sekwanie.

Poniżej tresć emailu skierowanego do wszystkich członków przez Prezesa SITPF Kol. Lucjana Sobkowiaka po zakończeniu
uroczystości.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Sympatycy i Przyjaciele,
Byłem zaszczycony i uhonorowany Waszym licznym udziałem w uroczystościach jubileuszowych 100 lat istnienia SITPF we Francji.

W imieniu Zarządu i moim własnym dziekuję z całego serca Wam wszystkim za te uroczyste uhonorowanie naszego 100 letniego
stowarzyszenia. Każdy z Was, jestem przekonany, wniósł swój udział w jego życiu i działaniu swoją cegiełkę, która SITPF buduje od 100 lat.
Jako Prezes szczególnie dziekuję Komitetowi Organizacyjnemu w składzie: Krystyna Liziard, Kasia Marucha-André, Janusz Ptak                  
i Andrzej Farnik za przygotowanie tych uroczystości, na które nasze Stowarzyszenie w pełni zasłużyło. Myślę, że wszyscy to docenili i wszyscy przeżyli te niezapomniane wspólne chwile.


Pozostaję z pozdrowieniami,
Lucjan Sobkowiak
Prezes SITPF